Assessoria Fiscal i Comptable

Trabajamos para ofrecerle una cobertura amplia en la que usted puede encontrar las respuestas a las preguntas que se plantea en cuanto a temas de fiscalidad que tanto nos preocupan, obligaciones tributarias, estudio y análisis para realizar un plan fiscal que mejor se adapte a sus  necesidades. Enfocado tanto para empresas, autónomos y particulares, sea el caso que sea, le ofrecemos el mejor asesoramiento  sin que existan preocupaciones extras, nosotros nos encargamos de

Serveis área fiscal

·Assessorament general a empreses, autònoms, persones físiques, i entitats sense ànim de lucre.

 

·Tràmits i presentació d'impostos i obligacions tributaries. IRPF, Impost de Societats, IVA, entre altres.

 

·Planificació i assessorament en matèria de successions i transmissions patrimonials.

 

·Atenció i representació devant requeriments de l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

checklist-2077020_1280.jpg
Demana Pressupost

·Informatització de la comptabilitat.

·Confecció i presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil en aplicació de la normativa del PGC.

 

·Legalització i inscripció al Registre Mercantil de llibres obligatoris.

 

·Actualització de la comptabilitat enderrerida.

Serveis àrea comptable

Demana Pressupost
contable.jpg