Compliance

Prevenció de delictes

·Assessorament en matèria de Corporate Compliance, es a dir, responsabilitat penal de les persones jurídiques.

·Redacció de plans de prevenció, així com de mesures per complir-los i codis ètics.

·Implementació de les mesures a l'empresa.

compliance.jpg

Consum i LSSI

·Assessorament en relació a la normativa sobre serveis de la societat de la informació i comerç electrònic així com redacció i implementació de documents per comerços online. (Avís legal, política de cookies, condicions generals d'ús i condicions generals de contractació).

·Assessorament en l'establiment de mecanismes de contractació electrónica.

·Assessorament en matèria de drets de consumidors i usuaris i normativa concordant o sectorial que sigui d'aplicació en funció amb les activitats del client.

·Revisió de contractes i clausulat general amb incidència en materia de consumidors i usuaris o comerç electrònic.

consum.jpg

Protecció de dades personals

·Projectes d'adequació o regularització del conjunt de tractements de dades de caràcter personal realitzats per el client.

·Redacció de documentació interna per adequar o implementar les exigències de la normativa tant espanyola com europea.

·Redacció de contractes i altres textos legals en relació amb el conjunt d'obligacions derivats de la normativa de protecció de dades.

·Redacció de polítiques de privacitat per portals web.

proteccio ddades.jpg