Homologació de Títols

Títols Generals

·Equivalència de títols UE.

·Equivalencia de títols de fora la UE.

·Convalidació d'estudis universitàris parcials.

·Holomogació i convalidació d'estudis no universitaris.

·Doctorats.

titols.jpg

·Homologació de títols habilitants de dins i fora la UE.

·Homologació d'especialitats.

·Homologació d'especialitats mediques.

Títols per professions regulades

profesions.jpg