Homologación de Títulos

Títulos Generales

·Equivalència de títols UE.

·Equivalencia de títols de fora la UE.

·Convalidació d'estudis universitàris parcials.

·Holomogació i convalidació d'estudis no universitaris.

·Doctorats.

titols.jpg

 

- Equivalencia de títulos UE.

- Equivalencia de títulos de fuera de la UE.

- Convalidación de estudios universitarios parciales.

- Homologación y convalidación de estudios no universitarios.

- Doctorados.

Títulos para profesiones reguladas

profesions.jpg