serveis.jpg

Catàleg de Serveis

El nostre equip multidisciplinar ens permet oferir un servei d'assessoria, consultoria i serveis jurídics integral, que posem a servei d'empreses, d'autònoms i de particulars.
Compliance

Qualsevol negoci ha de complir algunes normes i regulacions establertes. Oferim solucions intel·ligents perquè la teva empresa actui d'acord amb la regulació.

 

Propietat Intel·lectual

Ja siguis empresa o particular les teves creacions son teves. Oferim mètodes eficaços per protegir els teus intangibles més valuosos.

Serveis Mercantils

Entenem que la gestió de un negoci comporta moltes responsabilitats. Els nostres serveis et permetran despreocupar-te de part d'aquestes de forma segura i eficaç.

Homologació de Títols

Els nostres serveis et permetran que els títols obtinguts fora d'Espanya siguin homologats, convalidats i reconeguts per les institucions españoles.