Serveis Mercantils

Creació d'empreses

·Constitució de societats mercantils.

·Alta al Règim Especial dels Treballadors Autònoms.

·Evaluació de projectes.

·Busca i tramtació d'ajuts i subvencions.

bombetes.jpg

Contractació mercantil

·Redacció i/o revisió dels diferents contractes a subscriure en el desenvolupament de les seves activitats, tant en àmbit nacional com internacional.

·Regulació de Joint Ventures i convenis de col·laboració.

contracte.jpg

Altres serveis

- Redacció d'actes de Junta.

 

- Ampliacions i reduccions de capital.

 

- Reclamacions de quantitats impagades.

 

- Adquisicions.

- Assesorament continu.

altres.jpg